Fotografier

Harald, Elsa, Hilding, Allan, Hulda, Karl August, Gerda, Edit och Birger.
Stående Linnea, Ellen, Rickard, Signe och Bertil.
Sittande Anna med Nora, Mia, Petter med Lennart och Greta Kajsa.
Mathilda, Gerda, Birger, Harald, Hilding, Allan, Elsa, Edit, Hulda, Karl August och Gustav
Stående Rickard, Ellen, Signe.
Sittande Greta Kajsa, Petter med Bertil och Anna med Linnea
Hulda och Karl August
Petter